شعر، دفتر خاطرات من نیست

گفت‌وگوی اختصاصی شهرگان با سیدمهدی موسوی به بهانه‌ی چاپ کتاب «دلقک‌بازی جلوی جوخه‌ی اعدام» صادق امیری – ۱۶ آگوست ۲۰۱۸ من طبیعتا می‌گویم شاعر باید تفکّر و اندیشه داشته باشد. باید مطالعه کند و شعرش دارای لایه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی باشد. امّا در کنار اینها از شعر ایدئولوژی‌زده لذّت نمی‌برم. شاعر کارش نقد است و اطلاعت بیشتر دربارهشعر، دفتر خاطرات من نیست[…]

وقتی که هیچ راهی وجود ندارد

مهدی موسوی، شاعر ایرانی که مجبور به ترک کشورش شده است. فاطمه اختصاری – ۶ فوریه ۲۰۱۷ سیدمهدی موسوی متولد 1355 تهران است. او مدرک دکترای داروسازی دارد اما شهرتش به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه‌های مختلف ادبی است. دوازده کتاب که اکثراً مجموعه‌های شعر بوده‌اند از او منتشر شده است. از فعالیت‌های مهم او ایجاد اطلاعت بیشتر دربارهوقتی که هیچ راهی وجود ندارد[…]

گفتگویی درباره‌ی ترانه‌ی امروز

مصاحبه‌ی نشریه‌ی عقربه – پاییز ۱۳۹۴ عقربه : ترانه در ادبیات رسمی هر کشوری چه جایگاهی دارد؟ آیا در ترانه چیزی به جز شعر اتفاق می‌افتد و نباید ترانه را شعر بدانیم؟ موسوی: از دیدگاه من ترانه در واقع شعری است که به موسیقی پیشنهاد می‌شود. البته در ترانه مسائل موسیقیایی نیز در نظر گرفته اطلاعت بیشتر دربارهگفتگویی درباره‌ی ترانه‌ی امروز[…]