در ستایشِ ناامیدی

«در ستایش ناامیدی» هجدهمین کتاب مهدی موسوی است. این مجموعه شامل ۱۲۰ شعر و ترانه است که بیشتر در ژانر غزل پست‌مدرن هستند و اشعار سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مهدی موسوی را شامل می‌شود. نام کتاب ارجاع دارد به «در ستایش دیوانگی» کتاب مطرح فیلسوف هلندی «اراسموس» و از لحاظ محتوایی آثاری عاشقانه، اجتماعی، فلسفی اطلاعت بیشتر دربارهدر ستایشِ ناامیدی[…]

مثنوی «سورة‌الچهار!»

مثنوی «سورة‌الچهار!» چهار هار…قسم به چهارِ غاز شده!چهار هار…قسم به دری که باز شدهو تو چه می‌دانی که چهار چیست؟!چهارچهار مرتبه تکرار کنچهارکه نیستبه غیر رمز میان من و چهار نفربخوان:چهاربخوان مؤمنانه‌تر از هر ↓کسی که ایمان آورده استباز بخوان!چهاردر شب اعدام و اعتراضبخوان!به یاد خون جوانانبه یاد اشک پدربه یاد سکته‌ی مادربه یاد بغض اطلاعت بیشتر دربارهمثنوی «سورة‌الچهار!»[…]

موزیک «بی‌شرف نباش»

بی‌شرف نباشخوانندگان: شبنم طلوعی، آرمین نژادیوسفی و مهران میرمیریترانه‌سرا: مهدی موسویملودی و تنظیم: هیوا رهایی لینک موزیک در تلگرام تماشای موزیک ویدئو در یوتیوب

غزلی از مجموعه در ستایش ناامیدی

می‌کشم تیغ را به روی رگم، می‌نویسم از ابتدا در خونغرق شد چشم مادران در اشک، شهر در ترس و کوچه‌ها در خون ما که بازیگران صحنه شدیم، جلوی چشم‌ها برهنه شدیمآب‌بازی کنیم یا که سماع؟! در زلالی چشمه یا در خون؟! آب و کافورِ تازه لازم نیست، غسل بر این جنازه لازم نیستدر خیابان، اطلاعت بیشتر دربارهغزلی از مجموعه در ستایش ناامیدی[…]

برای بکتاش آبتین

رسیده درد به اعماق استخوان، «بکتاش»! نمانده هیچ امیدی برایمان بکتاش نه هیچ معجزه‌ای شد، نه هیچ موعودی رسید از پسِ ابری در آسمان بکتاش و «روزگار غریبی‌ست نازنین!» که رفیق رفیق را بفروشد برای نان بکتاش صدای چکمه‌ی سرباز و تیر می‌آید وطن که نیست، شده مثل پادگان بکتاش «که زیر بارش یکریز برف، اطلاعت بیشتر دربارهبرای بکتاش آبتین[…]

شرّم

شرّم و شر به معنی شر نیست!که شترمرغ، قابلِ پَر نیست!یا که خرگوش، دوست خر نیست!بازیِ بچّه‌ها کلاغ‌پر استکه پس از تو به خانه‌اش نرسید شرّم و عاشق حقوق بشر!بازیِ فوتبالِ چند پسربا سرِ بچه‌های همسایه!قصه‌ی بین خسرو و فرهادبه تهِ عاشقانه‌اش نرسید هدف از سکس چیست؟ زن پرسیدمجری از حال هموطن پرسید!گریه از عاشقت اطلاعت بیشتر دربارهشرّم[…]