تبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت دوم

منتشر شده در سال ۱۳۷۹ – سیدمهدی موسوی در‭ ‬ادامه‌ي‭ ‬مقاله‌ي‭ ‬قبل،‭ ‬براي‭ ‬بستن‭ ‬پرونده‌ي‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‭ ‬‌مدرن‮»‬‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬شعر‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬موج‭ ‬جديد‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬شناسه‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدي‭ ‬مي‌پردازيم‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شايد‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬هميشه‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬بزرگيِ‭ ‬آنان‭ ‬بوده‌ايم‭ ‬و‭ ‬پيامبري‭ ‬را‭ ‬در‭ اطلاعت بیشتر دربارهتبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت دوم[…]

تبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت اول

منتشر شده در سال ۱۳۷۹ – سیدمهدی موسوی ‭ ‬مقدمه‭: ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سلسه‌مقالات‭ ‬ابتدا‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬بدانيم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬قالب‭ ‬كلاسيك‭ ‬با‭ ‬جريان‭ ‬فكري‭ ‬پست‌مدرن‭  -‬يا‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬فلسفه‭ ‬بدانيم،‭ ‬فلسفه‌ي‭ ‬پست‌مدرن‭- ‬قابل‭ ‬امتزاج‭ ‬و‭ ‬تركيب‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير‭! ‬سپس‭ ‬به‭ ‬ريشه‌يابي‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬مي‌پردازيم،‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بزرگاني‭ ‬چون‭ اطلاعت بیشتر دربارهتبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت اول[…]

از سانسور تا خلاقیت

باور غلطی که در سال‎های اخیر در ذهن مردم و حتی بخشی از جامعه‎ی هنری جای گرفته، آن است که سانسور و فشار بر روی هنرمندان باعث افزایش خلاقیت‎ها و زیرپوستی‎تر شدن آثار خواهد شد. این حرف اگرچه در ظاهر تا اندازه‎ای درست به نظر می‎رسد امّا غفلت از بخش مهمّی از آسیب‎شناسی سانسور بر اطلاعت بیشتر دربارهاز سانسور تا خلاقیت[…]

کالبدشکافی یک موجود زنده!

(بررسی موضوعی تبعید در سه دوره‌ی تاریخی ترانه‌ی فارسی) سید مهدی موسوی – ۱۳۹۷   تنوّع نگاه در ادبیات، نسبت به هر مقوله‌ای وجود داشته و دارد. هنرمندان مختلف با توجه به ایدئولوژی‌ها و نگاه‌های متفاوت، آثاری را خلق می‌کنند که نسبت به یک موضوع واحد، نظرگاه‌هایی متفاوت دارد. از مشهورترینِ این سوژه‌ها عشق است. اطلاعت بیشتر دربارهکالبدشکافی یک موجود زنده![…]

شناسه‌های غزل پست‌مدرن

شناسه‌های غزل پست‌مدرن سیدمهدی موسوی – ۱۳۷۶ پیش از آغاز بحث باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرگونه بحث جزءنگرانه پیرامون ویژگی‌ها و جبهه‌گیری‌های این جریان، به نوعی «پست‌مدرن» بودن آن را زیر سؤال می‌برد، زیرا با این نوع نگرش هرگونه تعریف و خط‌کشی به مطلق‌گرایی دست می‌زند و سعی می‌کند از کلمات، اطلاعت بیشتر دربارهشناسه‌های غزل پست‌مدرن[…]

جستاری در غزل امروز

سیدمهدی موسوی-۱۳۷۶ ابتدا قرار بود در این مقاله به بحث پیرامون غزل امروز بپردازیم، اما هرگونه کنکاش بدون بررسی تبارشناسانه‌ی آن ناممکن به‌نظر می‌رسید. پس بدین‌خاطر مقاله به دو قسمت تقسیم شد: ابتدا بررسی مختصری پیرامون شکل‌گیری این جریان در اواخر دهه‌ی ۴۰ و بررسی شعر چند تن از افرادی که به‌طور مشخص‌تر در این اطلاعت بیشتر دربارهجستاری در غزل امروز[…]

شش ایراد رایج قافیه در بین ترانه‌سرایان جوان

مقدمه: در اینکه ترانه روی ملودی نوشته می‌شود و چیزی به نام ایراد وزنی واقعا جای چندانی در بررسی آن ندارد شکی نیست. در اینکه قافیه در ترانه اجباری نیست و عزیزانی همچون «شهیار قنبری» در بعضی آثارشان از آن عبور کرده اند شکی نیست. اما نمی‌توان از این موضوع به راحتی رد شد که اطلاعت بیشتر دربارهشش ایراد رایج قافیه در بین ترانه‌سرایان جوان[…]