وقتی که هیچ راهی وجود ندارد

مهدی موسوی، شاعر ایرانی که مجبور به ترک کشورش شده است. فاطمه اختصاری – ۶ فوریه ۲۰۱۷ سیدمهدی موسوی متولد 1355 تهران است. او مدرک دکترای داروسازی دارد اما شهرتش به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه‌های مختلف ادبی است. دوازده کتاب که اکثراً مجموعه‌های شعر بوده‌اند از او منتشر شده است. از فعالیت‌های مهم او ایجاد اطلاعت بیشتر دربارهوقتی که هیچ راهی وجود ندارد[…]