شش ایراد رایج قافیه در بین ترانه‌سرایان جوان

مقدمه: در اینکه ترانه روی ملودی نوشته می‌شود و چیزی به نام ایراد وزنی واقعا جای چندانی در بررسی آن ندارد شکی نیست. در اینکه قافیه در ترانه اجباری نیست و عزیزانی همچون «شهیار قنبری» در بعضی آثارشان از آن عبور کرده اند شکی نیست. اما نمی‌توان از این موضوع به راحتی رد شد که اطلاعت بیشتر دربارهشش ایراد رایج قافیه در بین ترانه‌سرایان جوان[…]