تبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت اول

منتشر شده در سال ۱۳۷۹ – سیدمهدی موسوی ‭ ‬مقدمه‭: ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سلسه‌مقالات‭ ‬ابتدا‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬بدانيم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬قالب‭ ‬كلاسيك‭ ‬با‭ ‬جريان‭ ‬فكري‭ ‬پست‌مدرن‭  -‬يا‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬فلسفه‭ ‬بدانيم،‭ ‬فلسفه‌ي‭ ‬پست‌مدرن‭- ‬قابل‭ ‬امتزاج‭ ‬و‭ ‬تركيب‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير‭! ‬سپس‭ ‬به‭ ‬ريشه‌يابي‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬مي‌پردازيم،‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بزرگاني‭ ‬چون‭ اطلاعت بیشتر دربارهتبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت اول[…]