دلقک‌بازی جلوی جوخه‌ی اعدام

مجموعه شعر دلقک‌بازی جلوی جوخه‌ی اعدام – ۱۳۹۷ سیدمهدی موسوی  خرید آنلاین از وب‌سایت آمازون برای مخاطبان خارج از ایران دانلود نسخه‌ی پی دی اف برای مخاطبان داخل ایران

پرنده کوچولو نه پرنده بود! نه کوچولو!

مجموعه شعر پرنده کوچولو، نه پرنده بود! نه کوچولو! سیدمهدی موسوی انتشارات سخن‌گستر- ۱۳۸۹ دانلود نسخه‌ی پی دی اف

شناسه‌های غزل پست‌مدرن

سید مهدی موسوی – ۱۳۷۶ پیش از آغاز بحث باید این نکته را مدّ نظر قرار داد که هر گونه بحث جزءنگرانه پیرامون ویژگی‌ها و جبهه‌گیری های این جریان، به نوعی»پست‌مدرن« بودن آن را زیر سؤال می‌برد، زیرا با این نوع نگرش هر گونه تعریف و خط‌کشی به مطلق‌گرایی دست می‌زند و سعی می‌کند از اطلاعت بیشتر دربارهشناسه‌های غزل پست‌مدرن[…]